Meny

Race4Kids

 

Vi vill att Race4Kids loppen ska inspirera barn till rörelse och att intäkterna från Race4Kids ska gå till något som berör oss. Tidigare har vi genom Race4Kids loppen kunna ge ett ekonomiskt bidrag till Astma-och Allergi förbundet samt till Bissen Brainwalk.

Rörelse är något vi tycker är viktigt, både när det gäller vuxna och barn. Alla barn har av olika anledningar och utmaningar i livet inte så lätt att hitta till rörelse och idrott. Hammarö kommun har många fantastiska föreningar som brinner för sin idrott.
Anmälnings avgiften på 100kr från Race4Kids Hammaröloppet och Karlstad Trailrun går till barn som på något sätt behöver hjälp. Vi har ett samarbete och en kontinuerlig kommunikation med Hammarö kommun individ och familjeomsorg. Tillsammans ser vi till att pengarna hittar rätt och kopplar den till rörelse och idrott.

Individ- och familjeomsorgen är en del av Hammarö kommuns socialtjänst som hjälper vuxna och barn som av någon anledning är i behov av stöd.

Det finns många barn som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd. Allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa som inte sällan hör samman med oro för familjens ekonomi. Barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer utgör en särskild riskgrupp och riskerar att inte på lika villkor få tillgång till en meningsfull fritid.

Hoppas du vill hjälpa till att hjälpa andra genom att anmäla ditt eller dina barn till Race4Kids loppen.

Tack för din hjälp

 

Magnus Norman och Pär Johansson

Samarbetspartners